Play inn foar jeugd yn Wjelsryp: in boppeslach!

10 oktober 2015

Op sneon 10 oktober foarme de jeugd fan ferskate muzykferieningen ut Littenseradiel in orkest fan 65 man. Under professionele lieding studearren hja muzyk yn foar it ofslutende konsert juns. In geselliche en learsume dei. Want wat is der leuker dan muzyk te meitsjen mei leeftiidsgenoaten?

« terug

 

 


© Muziekvereniging Harmonie Weidum e.o. | Privacy verklaring