Bestjoer Muzykferiening Harmonie Weidum e.o.:

Janneke de Boer
Voorzitter
ynfo@jannekedeboer.frl
058 251 9402 

Pytrik Meindertsma
Penningmeester
pytrik.van.gunst@hotmail.com

Albert de Boer
Secretaris
Muziekbeheer Malletband
Contactpersoon opleiding Malletband
Uniformbeheer
albertdeboer@live.com

Sepkje van der Vegt
Contactpersoon opleiding Fanfare
Muziekbeheer Fanfare
sepkjevdvgt@gmail.com

 

Patrick Kramer
Instrumentenbeheer Malletband
Instrumentenbeheer Fanfare
Algemene zaken Malletband
mail@patrickkramer.nl


 

Johanna van der Heide
Algemene zaken Fanfare
johannavanderheide@upcmail.nl

 


 

Jildou Lageveen
Contactpersoon Fanfare - intern
jildou.lageveen@hotmail.com

 

Aanvraag optreden?
Mail naar:
info@harmonieweidum.nl

 


Repetities

A-orkest maandag 19.45 - 21.45
B-orkest maandag 18.30 – 19.30
Opleiding jeugd woensdag 14.30 – 20.00
Malletband woensdag 19.30 - 21.30
Jeugdmalletband woensdag 18.45 - 19.30
Opleiding malletband woensdag 15.20 – 18.00


Dirigent Malletband en slagwerkdocent: Johannes Terpstra
Johannes Terpstra heeft zijn Bachelor in 2007 afsloten aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Vervolgens is hij van 2007 tot 2014 als docent actief gebleven op dit conservatorium; hij gaf les op de school van Jong Talent. Hier heeft hij de opleiding PISO (project inleidend slagwerkonderwijs) mede ontwikkeld en vormgegeven. Aan De Hogeschool van de Kunsten in Utrecht heeft hij vervolgens in 2010 zijn Master behaald. Verder heeft hij zich tijdens deze studies verdiept in het Afrikaans en Japans slagwerk bij respectievelijk Aly N’Diaye Rose en Circle Percussion. Johannes werkte als adviseur muziek (2012-2018) bij stichting Keunstwurk in Friesland. Hier heeft hij het provinciaal talentontwikkelingsprogramma fulkaan ontwikkeld, waarvan hij sinds 2013 de projectleider is geweest. Ook was hij hier als creatief ontwikkelaar verbonden aan verschillende projecten van LF2018 (Leeuwarden, culturele hoofdstad van Europa 2018), onder andere bij De Opening van LF2018 en Never Ending Orchestra. 

Als freelance musicus speelt Johannes in diverse orkesten en ensembles, onder andere het Noord Nederlands Orkest, Naska, SlagwerkFabriek en Noorderwind Muziekproducties. Op het Prins Claus Conservatorium Groningen werkt hij als vakdocent methodiek en techniek. Ook is hij als coördinator en docent verbonden aan het Centrum voor de Kunsten It Toanhûs. Sinds februari 2018 dirigeert hij de malletband van Harmonie Weidum.

Dirigent Fanfare (A- en B- orkest): Ria Fennema
Ria Fennema is geboren te Leeuwarden en groeide op in een muzikale familie. Zowel haar grootvader, Sjoerd Nieuwland als haar vader, Folkert Fennema waren dirigent. De eerste muzikale stappen zette ze als cornetspeelster bij de Chr. Brassband Hosannah om later over te stappen of de althoorn. Ze speelde o.a. bij de PBG Groningen, Soli Brass Leeuwarden en het combo van het gospelkoor Joy for People uit Dokkum. Ria studeerde aan het Conservatorium te Leeuwarden en is sindsdien actief als dirigent. Ze begon bij de brassband Harmonia Zwaagwesteinde maar was ook dirigent bij de fanfare Oranje Grootegast, fanfare Wubbenes Jacobs Arum, Gereformeerde Brassband Groningen, fanfare De Bazuin Tijnje en het A- + B-orkest van de brassband Hosannah. Momenteel dirigeert zij ook het mannenkoor Het Franeker Akkoord. Ria heeft het dirigeerstokje sinds 2012 in Weidum in handen. 

Docent koper: Andries Kramer
Andries Kramer begon zijn muzikale loopbaan bij muz.ver. “Hâld Moed” uit Oosthem. Via de bugel en cornet werd uiteindelijk trompet zijn instrument waarin hij werd onderwezen door docenten van cvk Sneek e.o, Tseard Verbeek en Wybren Valkema. Na de middelbare school koos hij voor de muziek vakstudie aan het toenmalige conservatorium van Leeuwarden. Hij studeerde daar de hoofdvakken trompet (docent Jan Holtrop) en direktie (docenten Dirk Annema/Gerrit Fokkema) en slaagde in 1988 voor het diploma Docerend Musicus en in 1989 voor het praktijkdiploma direktie HaFaBra. Van 1990 tot 1992 studeerde hij nog twee jaar direktie bij Gerrit Fokkema te Hilversum.
Momenteel is Andries als docent klein koper werkzaam aan Kunstencentrum Atrium & Ritmyk te Sneek en werkt hij voor het projectbureau “ Akte2` Als dirigent is hij al bij diverse fanfare-orkesten werkzaam geweest en behaalde met deze orkesten altijd prima resultaten op concoursen met als hoogtepunt het kampioenschap in de 2e divisie sectie fanfare op het WMC 2005 te Kerkrade.
Andries is mede oprichter geweest van het Frysk Jeugd Fanfare Orkest waarmee hij in 1999 kampioen werd op het internationale concours te Raβstede in Duitsland. Momenteel dirigeert hij 'Crescendo' uit Lemmer en remplaceert regelmatig voor diverse orkesten. Tevens dirigeert hij 'Koperguod', een koperensemble in grote bezetting waarvan hij ook medeoprichter is en een soortgelijk ensemble verbonden aan het Kunstencentrum genaamd 'AtriumBrass'.
Andries: ,,Sinds september 2014 ben ik als koper docent begonnen voor Ons Ideaal te Easterwierrum en Harmonie te Weidum. De eerste indruk is wat mij betreft positief. Veranderingen, wennen aan, vragen vaak wat tijd, maar ik hoop dat de leerlingen en de verenigingen mijn positieve indruk delen."

Docent saxofoon: Kees Romers
Kees Romers begon als jongen op de klarinet in een harmonie-orkest. Al jaren speelt hij in allerlei pop-, jazz - en wereldmuziekbands. Kees is werkzaam als workshop/ saxofoon-docent en coördinator Pop & Jazz bij kunsten-centrum Atrium in Sneek. Hij is als organisator betrokken bij o.a.  Jong Talent Festival "Vers" ,"City Jazz" en straat-festival "Ut Sneek". Kees geeft sinds najaar 2015 saxofoon-les aan een aantal leerlingen van Harmonie Weidum en is daar erg positief over : "De leerlingen hebben er zin in, willen zichzelf verbeteren en blazen er lekker op los!".

Informatie


Muziekvereniging Harmonie Weidum e.o.

TELEFOON:
058 - 251 9402
MAIL:
REPETITIE ADRES:
Dorpshuis Weidum,
Bornialeane 1 te Weidum
VOLG ONS:
Muziekvereniging Harmonie Weidum e.o. | Privacy verklaring