Bestjoer Muzykferiening Harmonie Weidum e.o.:

Janneke de Boer
Voorzitter
ynfo@jannekedeboer.frl
058 251 9402 

Pytrik Meindertsma
Penningmeester
pytrik.van.gunst@hotmail.com


Albert de Boer
Secretaris
Muziekbeheer Malletband
Contactpersoon opleiding Malletband
Uniformbeheer
albertdeboer@live.com


Sepkje van der Vegt
Contactpersoon opleiding Fanfare
Muziekbeheer Fanfare
sepkjevdvgt@gmail.com


Patrick Kramer
Instrumentenbeheer Malletband
Instrumentenbeheer Fanfare
Algemene zaken Malletband
mail@patrickkramer.nl


Johanna van der Heide
Algemene zaken Fanfare
johannavanderheide@upcmail.nl


Jildou Lageveen
Contactpersoon Fanfare - intern
jildou.lageveen@hotmail.com

 


Dirigent Malletband: Johannes Terpstra:

Dirigent Fanfare (A- en B- orkest) Ria Fennema:
Ria Fennema is geboren te Leeuwarden en groeide op in een muzikale familie. Zowel haar grootvader, Sjoerd Nieuwland als haar vader, Folkert Fennema waren dirigent. De eerste muzikale stappen zette ze als cornetspeelster bij de Chr. Brassband Hosannah om later over te stappen of de althoorn. Ze speelde o.a. bij de PBG Groningen, Soli Brass Leeuwarden en het combo van het gospelkoor Joy for People uit Dokkum. Ria studeerde aan het Conservatorium te Leeuwarden en is sindsdien actief als dirigent. Ze begon bij de brassband Harmonia Zwaagwesteinde maar was ook dirigent bij de fanfare Oranje Grootegast, fanfare Wubbenes Jacobs Arum, Gereformeerde Brassband Groningen, fanfare De Bazuin Tijnje en het A- + B-orkest van de brassband Hosannah. Momenteel dirigeert zij ook het mannenkoor Het Franeker Akkoord. Ria heeft het dirigeerstokje sinds 2012 in Weidum in handen. 

Docent slagwerk: Jeroen Oosterwijk
Jeroen Oosterwijk is na zijn slagwerk lessen van Jan Geert Nagel bij Harmonie Weidum begonnen aan de opleiding Docent Muziek aan het Prins Claus conservatorium te Groningen. Tijdens deze bachelor is Jeroen tevens begonnen aan de bachelor Klassiek Slagwerk. Tijdens deze studie heeft hij veel ervaring opgedaan in het spelen in orkesten zoals het Nationaal Jeugd Orkest en het Noord Nederlands Orkest. Naast het spelen in orkesten treedt Jeroen regelmatig op in kleinere kamermuziek ensembles. Momenteel zit Jeroen in de afrondende fase van zijn bachelor slagwerk en is volop bezig met de bachelor HafaBra directie. Voor Jeroen voelt les geven in Weidum als terugkeren op het oude nest, en heeft erg veel zin om te beginnen aan deze nieuwe uitdaging!

Docent koper: Andries Kramer
Andries Kramer begon zijn muzikale loopbaan bij muz.ver. “Hâld Moed” uit Oosthem. Via de bugel en cornet werd uiteindelijk trompet zijn instrument waarin hij werd onderwezen door docenten van cvk Sneek e.o, Tseard Verbeek en Wybren Valkema. Na de middelbare school koos hij voor de muziek vakstudie aan het toenmalige conservatorium van Leeuwarden. Hij studeerde daar de hoofdvakken trompet (docent Jan Holtrop) en direktie (docenten Dirk Annema/Gerrit Fokkema) en slaagde in 1988 voor het diploma Docerend Musicus en in 1989 voor het praktijkdiploma direktie HaFaBra. Van 1990 tot 1992 studeerde hij nog twee jaar direktie bij Gerrit Fokkema te Hilversum.
Momenteel is Andries als docent klein koper werkzaam aan Kunstencentrum Atrium & Ritmyk te Sneek en werkt hij voor het projectbureau “ Akte2` Als dirigent is hij al bij diverse fanfare-orkesten werkzaam geweest en behaalde met deze orkesten altijd prima resultaten op concoursen met als hoogtepunt het kampioenschap in de 2e divisie sectie fanfare op het WMC 2005 te Kerkrade.
Andries is mede oprichter geweest van het Frysk Jeugd Fanfare Orkest waarmee hij in 1999 kampioen werd op het internationale concours te Raβstede in Duitsland. Momenteel dirigeert hij 'Crescendo' uit Lemmer en remplaceert regelmatig voor diverse orkesten. Tevens dirigeert hij 'Koperguod', een koperensemble in grote bezetting waarvan hij ook medeoprichter is en een soortgelijk ensemble verbonden aan het Kunstencentrum genaamd 'AtriumBrass'.
Andries: ,,Sinds september 2014 ben ik als koper docent begonnen voor Ons Ideaal te Easterwierrum en Harmonie te Weidum. De eerste indruk is wat mij betreft positief. Veranderingen, wennen aan, vragen vaak wat tijd, maar ik hoop dat de leerlingen en de verenigingen mijn positieve indruk delen."

Docent saxofoon: Kees Romers
Kees Romers begon als jongen op de klarinet in een harmonie-orkest. Al jaren speelt hij in allerlei pop-, jazz - en wereldmuziekbands. Kees is werkzaam als workshop/ saxofoon-docent en coördinator Pop & Jazz bij kunsten-centrum Atrium in Sneek. Hij is als organisator betrokken bij o.a.  Jong Talent Festival "Vers" ,"City Jazz" en straat-festival "Ut Sneek". Kees geeft sinds najaar 2015 saxofoon-les aan een aantal leerlingen van Harmonie Weidum en is daar erg positief over : "De leerlingen hebben er zin in, willen zichzelf verbeteren en blazen er lekker op los!".

 

 

Informatie


Muziekvereniging Harmonie Weidum e.o.

TELEFOON:
058 - 251 9402
MAIL:
REPETITIE ADRES:
Dorpshuis Weidum,
Bornialeane 1 te Weidum
VOLG ONS:
Muziekvereniging Harmonie Weidum e.o. | Privacy verklaring