De Blêdblazers
Boekings, prijzen, beschikbaarheid?
Mail dan naar:
info@harmonieweidum.nl

Harmonie Weidum e.o.
Mogelijkheden, boekings, prijzen, beschikbaarheid?
Mail dan naar:
info@harmonieweidum.nl

Bestjoer Muzykferiening Harmonie Weidum e.o.:
Janneke de Boer
Voorzitter
janne-ke@outlook.com
058 251 9402

Pytrik Meindertsma
Penningmeester
Oud Papier
pytrik.van.gunst@hotmail.com

Wietse van der Leest
Secretaris
Contactpersoon opleiding Malletband
Uniformbeheer Malletband
Muziekbeheer Malletband
wvanderleest21@gmail.com

Patrick Kramer
Instrumentenbeheer Malletband & Fanfare
Algemene zaken Malletband
mail@patrickkramer.nl

Johanna van der Heide
Algemene zaken Fanfare
Oud papier
Lief & Leed
johannavanderheide@upcmail.nl

Jildou Lageveen
Algemeen bestuurslid
jildou.lageveen@hotmail.com

Bauke Regnerus
Algemeen bestuurslid
b.regnerus@online.nl


Repetities

A-orkest maandag 19.45 - 21.45
B-orkest maandag 18.45 – 19.30
Opleiding fanfare dinsdag, woensdag, donderdag  
Malletband woensdag 19.45 - 21.45
Jeugdmalletband Divers   
Opleiding malletband woensdag, donderdag, vrijdag  


Dirigent Fanfare (A- en B- orkest) & Koperdocent: Ria Fennema
Ria Fennema is geboren te Leeuwarden en groeide op in een muzikale familie. Zowel haar grootvader, Sjoerd Nieuwland als haar vader, Folkert Fennema waren dirigent. De eerste muzikale stappen zette ze als cornetspeelster bij de Chr. Brassband Hosannah om later over te stappen of de althoorn. Ze speelde o.a. bij de PBG Groningen, Soli Brass Leeuwarden en het combo van het gospelkoor Joy for People uit Dokkum. Ria studeerde aan het Conservatorium te Leeuwarden en is sindsdien actief als dirigent. Ze begon bij de brassband Harmonia Zwaagwesteinde maar was ook dirigent bij de fanfare Oranje Grootegast, fanfare Wubbenes Jacobs Arum, Gereformeerde Brassband Groningen, fanfare De Bazuin Tijnje en het A- + B-orkest van de brassband Hosannah. Momenteel dirigeert zij ook het mannenkoor Het Franeker Akkoord. Ria heeft het dirigeerstokje sinds 2012 in Weidum in handen. 

Dirigent Malletband en slagwerkdocent: Johannes Terpstra
Johannes Terpstra heeft zijn Bachelor in 2007 afsloten aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Vervolgens is hij van 2007 tot 2014 als docent actief gebleven op dit conservatorium; hij gaf les op de school van Jong Talent. Hier heeft hij de opleiding PISO (project inleidend slagwerkonderwijs) mede ontwikkeld en vormgegeven. Aan De Hogeschool van de Kunsten in Utrecht heeft hij vervolgens in 2010 zijn Master behaald. Verder heeft hij zich tijdens deze studies verdiept in het Afrikaans en Japans slagwerk bij respectievelijk Aly N’Diaye Rose en Circle Percussion. Johannes werkte als adviseur muziek (2012-2018) bij stichting Keunstwurk in Friesland. Hier heeft hij het provinciaal talentontwikkelingsprogramma fulkaan ontwikkeld, waarvan hij sinds 2013 de projectleider is geweest. Ook was hij hier als creatief ontwikkelaar verbonden aan verschillende projecten van LF2018 (Leeuwarden, culturele hoofdstad van Europa 2018), onder andere bij De Opening van LF2018 en Never Ending Orchestra. 

Als freelance musicus speelt Johannes in diverse orkesten en ensembles, onder andere het Noord Nederlands Orkest, Naska, SlagwerkFabriek en Noorderwind Muziekproducties. Op het Prins Claus Conservatorium Groningen werkt hij als vakdocent methodiek en techniek. Ook is hij als coördinator en docent verbonden aan het Centrum voor de Kunsten It Toanhûs. Sinds februari 2018 dirigeert hij de malletband van Harmonie Weidum.

Docent saxofoon: Kees Romers
Kees Romers begon als jongen op de klarinet in een harmonie-orkest. Al jaren speelt hij in allerlei pop-, jazz - en wereldmuziekbands. Kees is werkzaam als workshop/ saxofoon-docent en coördinator Pop & Jazz bij kunsten-centrum Atrium in Sneek. Hij is als organisator betrokken bij o.a.  Jong Talent Festival "Vers" ,"City Jazz" en straat-festival "Ut Sneek". Kees geeft sinds najaar 2015 saxofoon-les aan een aantal leerlingen van Harmonie Weidum en is daar erg positief over : "De leerlingen hebben er zin in, willen zichzelf verbeteren en blazen er lekker op los!".

 

 

 

 

Informatie


Muziekvereniging Harmonie Weidum e.o.

TELEFOON:
058 - 251 9402
MAIL:
REPETITIE ADRES:
Dorpshuis Weidum,
Bornialeane 1 te Weidum
VOLG ONS:
© Muziekvereniging Harmonie Weidum e.o. | Privacy verklaring