groepsrippetysjes fanfare

8 november 2015

Yn oanrin nei it concours op 28 novimber hat de fanfare per instrumentengroep rippeteard. Sa komme de puntsjes op de i. 22 novimber noch in try out yn Baaium mei Wjelsryp en de fanfare is der klear foar.

« terug

 

 


© Muziekvereniging Harmonie Weidum e.o. | Privacy verklaring