Iepenloftspul Jorwert

19 september 2015

10 meastentiids, dat wol sizze guon jûnen mei in pear spatten rein, noflike jûnen yn de Jorwerter Notaristún hat de Weidumer fanfare der wer op sitten.
Iepenloftspul Jorwert​, betanke!
(Sy binne moai faak troch de taskôgers op de foto setten)

Mei sa'n start hawwe ús blazers in soad embouchure opdien, it folgjende doel is dan ek it Concertconcours, 28 novimber, yn Drachten, dat wurdt wer switte op de repetysjes! http://omfryslan.nl/agenda/

Hasto belangstelling om ek by en mei ús klup te musisearen? As slachwurker by de Malletband of as blazer (óf allround slachwurker) by de Fanfare? In tillefoantsje of in 'PB'tsje' is gau dien!

 

« terug

 

 


© Muziekvereniging Harmonie Weidum e.o. | Privacy verklaring