Actiemarathon

26 juni 2015

Aksjemarathon ‘Harmonie Weidum –  wer by de tiid’                     

Actiemarathon, waarom?

Vanaf juli 2015 komen wij bij u langs met een vijftal acties binnen een half jaar; een actiemarathon. Hieronder lichten wij graag toe waarom wij met een actiemarathon komen.

 

Aanschaf nieuwe instrumenten

Drie jaar geleden was een dieptepunt voor onze vereniging. Het aantal leden liep terug en nog een jaar op dezelfde voet doorgaan, zou het einde betekenen voor onze vereniging. Het dieptepunt in 2012 is aanleiding geweest voor het op touw zetten van allerlei acties om de vereniging nieuw leven in te blazen. En om ervoor te zorgen dat de vereniging haar 115-jarige bestaan kon vieren in 2013. Er is een actie gehouden om donateurs en sponsors te werven. Daarnaast is een succesvolle ledenwerfactie gehouden. De vereniging mocht zo’n tien nieuwe leden verwelkomen. Ook het jeugdleden aantal is gestegen. Daar zijn we heel blij mee!

Het succes van de donateurs- , sponsor- en ledenwerfactie heeft geleid tot een tekort aan instrumenten. Daarnaast is een aantal instrumenten dringend aan vervanging toe.  Het gaat om de duurdere instrumenten: bassen, euphoniums, pauken en marimba’s.

Wat gaan we zelf bijdragen?

Door een aantal maatregelen, het verhogen van het lesgeld en het verhogen van de contributie staat onze vereniging er weer goed voor. We hebben zelfs kunnen sparen voor de aanschaf van nieuwe instrumenten. Maar zoals u weet zijn instrumenten erg kostbaar. Het spaargeld is lang niet toereikend om het instrumentenbestand weer bij de tijd te krijgen.

Fondsencommissie

Er is een commissie samengesteld om een projectplan op te stellen om fondsen te kunnen aanschrijven. Het projectplan heeft de naam gekregen : ‘Harmonie Weidum – weer bij de tijd’. De eerste aanvragen zullen begin juli 2015 verstuurd worden. We hopen op mooie bijdragen van de fondsen!

Actiemarathon

Het is bij het vragen van bijdragen van fondsen belangrijk om te laten zien dat de vereniging er zelf ook alles aan doet om het benodigde geld op tafel te krijgen. Om die reden hebben we een aantal acties op touw gezet en gebundeld in een actiemarathon. We hopen dat u net zo enthousiast bent als wij al zijn en zien u graag terug bij een van onze acties! Via de plaatselijke kranten houden we u op de hoogte.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met Ruurdtje Anema (058-2890200 of ruurdtje_anema@hotmail.com).

 

Welke acties?

 

Naast een aantal acties die u van ons gewend bent, komen daar een drietal nieuwe acties bij. Hieronder kunt u lezen om welke acties het gaat:

 

Wanneer

Actie

Waar

Vanaf 1 juli 2015

Sponsorkliks

Via link op website Harmonie Weidum bestellen producten via internet

Za. 3 oktober 2015

Garagesale

Weidum

September 2015

Grote clubactie

Weidum, Jellum, Bears

Wo. 30 december

Oliebollenactie

Weidum, Jellum, Bears, Jorwert, Hilaard

Maart 2016

Oud IJzeractie

Bouwbedrijf Van der Vegt Weidum

 

« terug

 

 


© Muziekvereniging Harmonie Weidum e.o. | Privacy verklaring