Koperdieven | De film

21 november 2020

Koperdieven | De film
Sis mar ‘doech’ tsjin Netflix, set de safolste crimi mar út en tsjek yn by #Koperdieven !
 
Gesellige jûn tawinske!
 
Digitale seal iepen: 20:00
[alle tiid om eefkes in hapke of drankje klear te setten of om noch eefkes nei it húske ; ) ]
 

« terug

 

 


© Muziekvereniging Harmonie Weidum e.o. | Privacy verklaring