De klokken, se sjonge wer!

14 november 2019

Freed 8 novimber om seis oere sloech de tsjerkeklok wer seis kear, wernei’t de klokken fleurich songen! Doe fûl pas echt op hoe stil at it de ôfrûne trije jier wie. It wie Pietsje Bosma dy’t in pear jier lyn yn de Rûnkranter lûd joech oer de stilte yn it doarp. Dat wie oanlieding foar It Nut om yn aksje te kommen.

Lês hjir fierder.

Foto: Kees Klip

« terug

 

 


© Muziekvereniging Harmonie Weidum e.o. | Privacy verklaring