Meer muziek in de klas

15 februari 2019

Omdat muziek nog lang niet overal een vast en vanzelfsprekend onderdeel van het onderwijs is, is het programma Méér Muziek in de Klas Lokaal ontwikkeld. Het programma zet in op duurzame verankering van muziekonderwijs op basisscholen in de regio. Dit door alle lokale en regionale partijen die hiervoor nodig zijn aan elkaar te binden en te laten samenwerken.

Fryslân is bij uitstek een provincie waar muziek van oudsher een belangrijk onderdeel uitmaakt van de culturele tradities en het erfgoed. Het levendig houden van deze traditie op een eigentijdse manier draagt bij aan de collectieve identiteit. Immers, nergens anders zijn muziekverenigingen, koren, bandjes en muzikanten op zo’n grote schaal verankerd in de dorpen en steden als in Fryslân.

Meer informatie - Meer muziek in de klas Lokaal Fryslân

« terug

 

 


© Muziekvereniging Harmonie Weidum e.o. | Privacy verklaring