Falentyn


Datum:
14 februari 2021

Aanvang:


Omschrijving

De leafde ferklearje?
In hert ûnder de riem stekke?
Witte litte datst oan immen tinkst?
Snein 14 febrewaris bringe wy (coronaproof) dyn leaf in muzikale oade!

Wat moast dêr foar dwaan?

Opjaan dochs lâns dizze wei:
Mail: info@harmonieweidum.nl
App: 06 107 701 65