Rommelmerk


Datum:
6 april 2019

Aanvang:
10:00

Omschrijving

Snypsnaren, brocante, emaille, diggelguod, vintage, nostalgysk, hip en retro: Sla dyn slach en helje de bêste oanwinsten yn 'e hûs foar in habbekrats! 
Dyn home hielendal deco mei #duorsumens #recycling #hergebruik !
Locatie: Bornialeane 1, Dorpshuis Weidum